Predgovor autora

 

Čovek, kao ljudsko biće, odlikuje izuzetna težnja za samoodržanjem i borba za što kvalitetniji, bolji i duži život. Zbog toga je ogromna energija čovečanstva usmerena ka novim saznanjima koja stalno pomeraju granicu nepoznatog prema poznatom u raznim oblastima nauke i tehnike, a posebno u biomedicinskim disciplinama. Tako se dolazi do sve većeg razumevanja zdravog i bolesnog, izlečivog i neizlečivog. Kao rezultat ovakvog pristupa proizašle su savremene metode dijagnostike i lečenja koje omogućuju većini srčanih bolesnika bar jednu realnu i pouzdanu opciju za unapređenje zdravlja, koja može da sačuva život i znatno poboljša njegov kvalitet.

Ova knjiga pisana je kao porodični vodič kroz najčešća oboljenja srca, njihovu prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju. Verujem da će njen sadržaj biti zanimljiv ne samo operisanim pacijentima, već i budućim kandidatima za operativni zahvat na srcu, kao i  njihovoj rodbini i prijateljima. Knjiga je nastala kao rezultat sedamnaestogodišnjeg autorovog iskustva u radu sa hirurškim kardiovaskularnim bolesnicima i sadrži niz informacija o mogućim opcijama savremene dijagnostike i lečenja srčanih oboljenja. Zbog toga verujem da će knjiga poslužiti ne samo bolesnicima već i medicinskom osoblju, jer se na jednom mestu nalaze odgovori na brojna pitanja koja su mi postavljana od strane pacijenata, ili koja sam sam sebi postavljao tokom svoje kliničke prakse.

 

 

Dr Živojin Jonjev 

 

ikvbv

ZDRAVSTVO_logo

logowebMed

kucazdravlja_banner_170x60

ukvhs
ukscg
Srce, Powered by Joomla!

Licenca i privatnost